Yönetim Kurulu Üyelerimiz

BAŞKAN

Rüveyde AKBAY

Akademisyen

info@kadinvegenclikplatformu.org.tr

2.BAŞKAN

Saime TOPTAN

Emekli Hakim
Yargıtay Üyesi

info@kadinvegenclikplatformu.org.tr

GENEL SEKRETER

Hamide ÖZALP

info@kadinvegenclikplatformu.org.tr

SAYMAN

Betül AKMAN

info@kadinvegenclikplatformu.org.tr

ÜYE

Sevinç AYTAN

info@kadinvegenclikplatformu.org.tr

ÜYE

Zeynep TUNCAY

info@kadinvegenclikplatformu.org.tr

ÜYE

Simin SARICA

info@kadinvegenclikplatformu.org.tr

Sümer-2 Sok. No: 27 06420 Kızılay Çankaya/Ankara - Tel: 0312 448 25 12 Faks: 0312 436 09 76