Faaliyetler

2003-2009

2010-2012

2012-2015

2016-2019

Sevgi Köprüleri / Dünya'da barışın büyük özlem olduğu bir dönemde, birçok değerli projede imzası bulunan Derneğimizce 11 Mayıs 2003 tarihinde Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği ile “SEVGİ KÖPRÜLERİ” adına verdiğimiz müşterek bir gece düzenlenmiştir.

İki ülkenin kamuoyunda ve uluslararası platformlarda tanınan ünlü modacıların katıldığı; müziği ve yemekleriyle Türk Yunan dostluğunu güçlendiren bu faaliyetten bağış yoluyla elde edilen gelirin bir kısmı Zonguldak'taki “Engelliler Yaşam Köyü” projesine aktarılmıştır.

Ulusal Eğitime Katkı Programı / Toplumun sosyal yapısı içersinde, aile düzeni ve çocukların eğitiminde en önemli rolü üstlenen kadınlarımızın ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitimlerini ön planda tutan Derneğimiz Ulusal Eğitime katkı programına 2004 yılında kabul edilmiştir.

 

Bu program çerçevesinde köyden kente göçün önemli bir sosyal problem olarak karşımıza çıktığı günümüzde, kadınların ve gençlerin eğitimini sağlayarak onları üreten ve ekonomik katkı sağlayan bir konuma getirmek amaç edinilmiştir. Bu amacımız doğrultusunda da Keçiören Bölgesini ‘pilot bölge' olarak belirleyerek, Keçiören Belediye Başkanlığı, Keçiören Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılmaktadır.

Bilgisayar Eğitimi ve Üniversiteye Hazırlık Kursları / Genç kuşakların erken yaşlarda bilgisayar okur yazarı olması kalkınmanın vazgeçilmez gerekliliğidir. Ancak, günümüzde halen, maddi olanaksızlıklar nedeniyle bu imkânlara ulaşamayan gençler bulunmaktadır. Geleceğin Türkiye'sine yön verecek olan tüm gençlerimizi bilgi toplumunun temel öğesi olan bilgisayarla tanıştırmanın eğitime yapılabilecek en anlamlı desteklerden birisi olduğuna inanmaktayız.

 

Bu nedenle, daha önce pilot bölge olarak belirlediğimiz Keçiören'de, derneğimizce bilgisayar eğitimi sunulmuş ve gençlerimiz internet kullanımına teşvik edilmiştir.

 

Bu program çerçevesinde çok sayıda genç ve hatta ev hanımı bu kursları tamamlamış ve kendilerine katılım sertifikaları sunulmuştur.

Kütüphane Hizmetleri / Ulusal eğitim faaliyetlerinin aynası ve her türlü bilgi kaynağının en önemli adresi olan kütüphaneler bilimsel ve kültürel eserleri gelecek kuşaklara aktarmak üzere bir köprü görevi üstlenmiştir.

 

Derneğimizce bilgi paylaşımını desteklemek ve öğrencilerin bilgilere ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla, üyelerimizden ve çevremizdeki diğer eğitim gönüllülerinden toplanan kitaplarla pilot bölgemiz Keçiören'de bir kütüphane oluşturulmuştur.

İhtiyaç Fazlası Giysilerin Kullanıma Sunulması / Ailelerden toplanan ihtiyaç fazlası giysilerin öğrencilerin kullanımına sunulması, Derneğimizin önemli projelerinden bir tanesidir. Gençlerimizin eğitim konusunda mümkün olan her alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya ve eksikliklerini gidermeye özen gösteren Derneğimiz, kıyafet konusunda da böylesi bir yaklaşımla hem paylaşımı arttırmayı, hem de maddi olanaksızlıktan dolayı öğrencilerimizin ve çevre halkının zor koşullarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

 

Ancak Keçiören Belediyesi'ndeki yönetim değişikliğinden sonra Belediyeye ait Yunus Emre Sanat ve Ticaret Merkezinin tadilatı nedeniyle yukarıda belirtmiş olduğumuz faaliyetleri sürdürmekte olduğumuz bürolar kapatılmıştır. Derneğimiz bu konularda işbirliğine gönüllü olabilecek diğer belediyelerle görüşmelerini sürdürmekte ve yıllardır başarı ile yürütmekte olduğu bu faaliyetleri kesintisiz devam etmeyi dilemektedir.

Kadın ve Gençlere Yönelik Sağlık Konferansları / Köyden gelip, özellikle gecekondu bölgelerine göç etmiş kişilerin şehir yaşamına uyum sağlama çabalarında en büyük eksiklerden birisinin de sağlık bilgisi eksiklikleri olduğu bilinmektedir. Bu eksikliğin eğitimle doğru orantılı olduğu düşünüldüğünden, Güven Hastanesi katkılarıyla, belirli dönemlerde sağlık seminerleri düzenlenmiştir. Bu seminerlerden birkaç başlık olarak menopoz, kanserde erken teşhisin önemi, varis rahatsızlıkları, meme kanseri, sarılık gibi konular sayılabilir. Güven Hastanesi Başhekimi, kıymetli üyemiz Dr. Aysun Küçükel'in uzun süren rahatsızlığını takiben aramızdan ayrılışıyla bir süredir kesintiye uğrayan bu faaliyetimizin gerekirse başka hastanelerle de işbirliği halinde devam ettirilmesini planlamaktadır.

Tanıtım ve Kültür Turları Düzenlenmesi / Ülkemizin tanıtımıyla ilgili olarak Ankara'da görev yapan hanım Büyükelçiler, Büyükelçi eşleri ve üst düzey diplomatlar Derneğimize onur üyesi olarak kabul edilmişlerdir. Bu üyelerimiz için zaman zaman yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlenmekte ve doğası, tarihi, turistik yerleriyle özellik arz eden yörelerimiz diplomatlarımıza tanıtılmaktadır. Valilerimiz, Emniyet Müdürlerimiz ve o yöreyi temsil eden parlamento üyelerimizle işbirliği halinde gerçekleştirdiğimiz bu gezilerde genellikle Diplomat eşlerinin de katıldığı sempozyum, panel vb. etkin kültür olayı da organize edilmektedir.

 

Bu çerçevede Antakya, Kayseri, Sivas, Çorum, Zonguldak, Gaziantep, Kırşehir, Bolu, Karaman, İzmir, Denizli gibi yurt içi gezilerinin yanı sıra Büyükelçilikler kanalıyla organize edilen Suriye, Malezya, Mısır, Makedonya, Bosna-Hersek, Yemen, Ürdün ve Güney Afrika gibi yurt dışı gezileri büyük bir başarı ile gerçekleştirilmiştir.

 

Uluslararası Mutfak Programı / Genellikle ayda bir kez olmak üzere, bazı büyükelçilik konutlarında “Uluslararası Mutfak” programları gerçekleştirilmektedir. Bu programlarda değişik ülkelerin yiyecek ve içecekleri konuklara sunulmakta, yaratılan uluslararası atmosferde ülkeler arası ilişkiler güçlendirilmektedir.

Kuyumculuk, Takı Tasarımı ve İş Eğitimleri Merkezi Projesi / Kuyumculuk çok eskilere dayanan bir meslek dalı olmasına rağmen güncelliğini yitirmeyen ve giderek önem kazanan bir meslek dalıdır. Kuyumculuk mesleği öteden beri usta çırak ilişkisi içinde kuşaktan kuşağa aktarıla gelmiştir. Son yıllarda ülkemizde mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında ve kuyumculuğun farklı çalışma alanlarına yönelik meslek yüksekokullarında bazı programlar açılmıştır. Kuyumculuk iş alanı olarak istihdam edilebilirliği yüksek, kendi işini kurmak isteyenler için iyi bir fırsattır.

 

Ankara'da yürütülen Kuyumculuk Takı Tasarımı ve İş Eğitimleri Merkezi projesi bir yıl sürmüş ve 150 genç kız ve kadına hizmet verilmiştir. Hazırlık sürecini takiben katılımcılar iki dönem halinde toplam 40 hafta eğitim almışlardır. Haftalık eğitim programının 14 saati kuyumculuk atölye eğitimi, 4 saati tasarım, 6 saati iş eğitimlerinden oluşmuştur. Böylece kurs sonunda kuyumculuk sektörüne üretim ve tasarım konularında kalifiye eleman yetiştirilmiştir. Belli başlı kuyumculuk teknikleri olarak; telkari, ajur, kakma, kabartma, kazıma, presleme, güverse, modelaj eğitimleri verilmiştir.

 

Kursu başarı ile tamamlayanlar sektörde sadekar olarak çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabileceklerdir. Bu alanda başarılı bir meslek elemanı yetiştirmek üzere kalite kontrol, problem çözme, malzeme bilgisi, girişimcilik ve organizasyon bilgisi, iletişim becerileri ve pazarlama yönetimi dersleri verilmiştir.

 

Başarı ile tamamlanmış olan bu iki projede devamlılığın sağlanması amacıyla, Keçiören Belediye Başkanlığı ile işbirliği yapılmakta ve Etlik'te Belediyece tahsis edilen ve Derneğimizce donatılan iki bina da çalışmalar sürdürülmektedir.

 

18 Aralık 2010 / 18 Aralık 2010 tarihinde üyelerimizden sayın Zeynep Köksal'ın evsahipliğinde Best Otel'de Yeni Yıla Hoşgeldin adı altında bir yılbaşı yemeği düzenlenmiştir. Sanatçı Murat Başaran ve Canan'ın zengin müziği ve Kültür Bakanlığı Efe ikilisinin muhteşem folklor gösterileriyle renklenen bu yemekten elde edilen gelir Rett sendromlu hastalara yardım derneğine bağışlanmıştır.

30 Ocak 2010 / Ankara Kalesi Derneği ile işbirliği halinde Kalenin tanıtımı amacıyla 30 Ocak 2010 tarihinde kalede “Açık Hava Konseri” düzenlenmiştir. Büyükelçilerin eşleri ile katıldıkları bu kış konserinde, yapılan çeşitli ikramlar ve eğlenceler büyük ilgi görmüştür.

11 Mart 2010 /  11 Mart 2010 tarihinde “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Sheraton Otel'de bir panel düzenlenmiş, siyasette, iş hayatında, sanatta, ilimde başarılı kadınlar panelist olarak katılmış ve olay basında geniş ölçüde yer almıştır.

4 Mayıs 2010 /  4 Mayıs 2010 tarihinde ABD Büyükelçi eşi sayın Gudrun Jeffrey'in evsahipliğinde ABD Büyükelçiliği konutunda uluslararası mutfak programı düzenlenmiştir. Çeşitli ülkelerin yemekleriyle donatılan masa ve klasik Türk müziği konseri katılımcıların büyük ilgisini çekmiştir.

27 Mayıs 2010 /  27 Mayıs 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl toplantı salonunda “Başarılı Kadınların Öyküsü” konulu panel düzenlenmiştir. Prof. Dr. Emel Doğramacı'nın oturum başkanlığı yaptığı ve Gamze Cizreli (İş kadını), Gül Göktepe (Nükleer Fizik Mühendisi), Gönül Saray Alphan (Politikacı) ve Þefika Kutluer (dünyaca ünlü Flüt sanatçısı) ın konuşmacı olarak katıldıkları panel ilgiyle izlenmiş ve basında geniş ölçüde yer almıştır.

11 Haziran 2010 /  Pet Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. sayın Pınar Köksal'ın evsahipliğinde 11 Haziran 2010 tarihinde Pet Holding salonlarında bir fotoğraf sergisi ve çay partisi düzenlenmiştir. Aynı zamanda Derneğimiz üyesi olan sayın Pınar Köksal'ın kendi eserlerini seslendirdiği Klasik Türk Müziği ve çeşitli ikramlarla zenginleştirilen toplantıda ülkemizden ayrılan bazı Büyükelçilere de veda edilmiştir.

2 Aralık 2010 /  Hindistan Büyükelçisinin eşi sayın Smita Tewari Jassal'ın evsahipliğinde 2 Aralık 2010 tarihinde Hindistan Büyükelçiliği konutunda “Uluslararası Mutfak Programı” düzenlenmiştir. Çeşitli ülkelerin yemek katkılarıyla gerçekleştirilen öğle yemeği ve Hint dansları gösterisi katılımcılar tarafından büyük ilgi görmüştür.

5 Aralık 2010 /  5 Aralık 2010 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 76.yıldönümü dolayısıyla Politikada Kadın' konulu bir panel düzenlenmiştir. Prof. Dr. Emel Doğramacı'nın yönettiği bu toplantıda değişik siyasal partiler temsilen konuşan politikacı hanımlar politik deneyimlerini yansıtmışlar. Olay büyük bir ilgiyle izlenmiş ve medyada geniş ölçüde yer almıştır.

24 Aralık 2010 /  Best Otel'de 24 Aralık 2010 tarihinde “Yeni Yıl Yemeği” düzenlenmiştir. Kültür Bakanlığı Folklor ekibi ve zengin bir müzik eşliğinde gerçekleştirilen bu toplantı yabancı konuklar ve Türk üyelerin kaynaştığı güzel bir yeni yıl başlangıcı olmuştur.

28 Şubat 2011 /  Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ı tanıtmak amacıyla Azerbaycan Büyükelçisi eşi sayın Lale Bagirova'nın ev sahipliğinde 28 Þubat 2011 günü elçilik salonlarında bir öğle yemeği düzenlenmiştir. Devlet Operası sanatçıları sayın İpek ve Cumhur Böler'in Azeri şarkılardan oluşan konserleri ve evsahibinin sunduğu nefis Azerbaycan yemekleri katılımcıların büyük ilgisini çekmiştir.

05 Mart 2011 /  Dünya Kadınlar gününü kadın sanatçılarla kutlamak amacıyla kutlamak amacıyla 05 Mart 2011 tarihinde Ankara Kalesi Derneği ile işbirliği yapılmıştır. Her iki dernek başkanının ve Ankara Vali yardımcısının günün önemini belirten konuşmalarından sonra Kaledeki Sanat Galerileri sokağında yer alan kadın sanatçıların eserleri toplantıya katılan Büyükelçilik mensupları ve Türk üyelere tanıtılmış, sanatçılarla kadın ve sanat konularında sohbet edilmiştir.

08 Mart 2011 /  08 Mart 2011 günü “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Atatürk Orman Çiftliğinde “Atatürk ve Kadın” konulu bir fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. Sayın Hanri Benazus'un koleksiyonundan Atatürk ve kadını konu alan ve çoğu daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olan 250 fotoğraf sergilenmiş, İstanbul'dan gelerek aramıza katılan modacı sayın Hüseyin Küçük'ün Atatürk ve Cumhuriyeti temsil eden bir defilesi de yer almıştır. Konuklara üyelerimizin hazırladığı ürünlerin yanısıra  Atatürk Orman Çiftliği'nin ürünlerinden de oluşan ikramlar sunulmuştur. Hanri Benazus'un günün anlamını belirten konuşması ilgiyle izlenmiştir. Program sanatçı sayın Yavuz Yalçınkaya'nın piyano eşliğinde verdiği konserle devam etmiştir.

20 Nisan 2011 /  20 Nisan 2011 tarihinde Güney Afrika Büyükelçisi Sayın Tebogo Seokolo ve eşi Moipone Majoe tarafından Büyükelçilik konutunda bir resepsiyon verilmiş ve Güney Afrika seyahatine katılacak üyelerimize ve Ankara Üniversiteliler Derneği üyelerine ülke hakkında bilgi verilerek tanıtıcı broşürler sunulmuştur. Bu toplantıda aynı zamanda geziye katılacak olan iki derneğin üyelerinin gezi öncesi birbirlerini daha iyi tanıma olanağı sağlanmıştır.

25 Nisan 2011 /  25 Nisan 2011'de Cape Town'da başlayan gezi Masa Dağı, Robben adası, Sun City, Johannesburg, Soweto, Pretoria, Aslan parkı, altın madenleri, safari gezileri gibi ilginç yerleri kapsayan gezi 3 Mayıs tarihinde sona ermiş ve katılımcıların büyük ilgisini çekmiştir. Son akşam Kuzey Batı vilayeti valisi sayın Thandi Modise adına grubumuz onuruna verilen akşam yemeğine valiyi temsilen Maliye Bakanı Sayın Tebogo Modise ve Çevre ve Turizmden sorumlu Bakan Sayın Louisa Mabe katılmışlardır. Gruptaki işadamlarıyla bu bakanlar arasında yapılan görüşmelerde iki ülke arasında sosyal, ekonomik ve ticari işbirlikleri için önemli adımlar atılmıştır. Geziye her iki dernekten toplam 56 kişi katılmıştır.

17 Mayıs 2011 /  17 Mayıs 2011 tarihinde geziye katılan üyelerimizden Midas Otel'in sahibi sayın Mehmet Özlü tarafından Güney Afrika Büyükelçisi Sayın Tebogo Seokolo'ya teşekkür etmek amacıyla bir resepsiyon verilmiş ve katılımcılar tarafından Büyükelçiye gezi izlenimleri fotoğraflar ve sinevizyon gösterisi ile aktarılmıştır. Toplantıya Büyükelçilik müsteşarı sayın Soraya Jacobs da katılmıştır.

28 Mayıs 2011 /  Güney Afrika gezisine katılan Beypazarı Belediye Başkanı'nın eşi Sayın Hamide Özalp 28 Mayıs 2011 tarihinde tüm gezi grubunu Beypazarı'na davet etmiştir. Beypazarı'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini içeren gezi çeşitli aktiviteler ve alışveriş programı ile devam etmiştir ve Güney Afrika gezisinin güzel anıları tazelenmiştir.

7 Mart 2013 / Perşembe günü Segah Otel’de Dünya Kadınlar Günü kapsamında “ADI.RİZ.ELA” konulu AB projesinin tanıtım ve kapanış toplantısı düzenlenmiştir.

26 Mart 2013 / Mısır Büyükelçisi eşi  Mrs. Thoraya Elkhadrawy tarafından derneğimiz için elçilik konutunda “Uluslararası Mutfak Programı” düzenlenmiştir.

7-10 Nisan 2013 / Azerbaycan’a bir gezi düzenlenmiştir

23 Mayıs 2013 / Best Apart Otel’de Yaza Merhaba Yemeği düzenlenmiştir.

9-13 Kasım 2013 / Atamızın ebediyete göçüşünün 75. yılı nedeniyle 9-13 Kasım 2013 tarihinde Selanik, İskeçe ve Kavala’yı içeren bir Batı Trakya gezisi düzenlenmiştir.

21 Ocak 2014 / Başkanımız Rüveyde Akbay’ın evinde büyükelçi eşlerine “Hoşgedin ve Güle Güle Partisi” düzenlenmiştir.

11 Şubat 2014 / Best Apart Otel’de Sevgililer Günü nedeniyle müzikli bir çay partisi düzenlenmiştir.

7 Mart 2014 / Cuma günü Sheraton Otel’de derneğimiz, Türkiyem Vakfı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği’yle birlikte “Türk Dünyasında Aile Kurumu” konulu panel düzenlenmiştir.

13 Mayıs 2015 / Konya’ya günü birlik gezi düzenlenmiştir.

11 Kasım 2014 / Rusya Fed. Büyükelçisieşi Mrs. Marina Karlova tarafından derneğimizin konutunda “Uluslararası Mutfak Programı” düzenlenmiştir.

13 Aralık 2014 / Derneğimizce “Models of Fashion” güzellik yarışması ve Hafize Ayık defilesi düzenlenmiştir.

22 Ocak 2015 / Perşembe günü derneğimiz ve Liv Hospital Hastanesi işbirliğiyle “Güzelliğiniz için Kök Hücre, Estetik ve Plastik Cerrahi Uygulamaları” konulu panel düzenlenmiştir.

10 Şubat 2015 / Özgecan Aslan’ın hunharca katledilmesini protesto amacıyla Güven Park’ta toplanılmıştır.

25 Mart 2015 / Sheraton Otel’de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadına Dair Herşey” konulu panel düzenlenmiştir.

5 Mayıs 2015 / Salı günü Çankırı’nın Çerkeş ilçesi Belediye Başkanı Sayın Hasan Sopacı ve eşi Sayın Sevgi Sopacı’nın ev sahipliğinde bir gezi düzenlenmiştir.

4 Aralık 2015 / Ahmet Vefik Paşa İlkokulu’nda okuyan ve sığınma evinde kalan 11 çocuğun giysi ihtiyaçları Yönetim Kurulu Üyelerimiz’den Mine Aygün ve Figen Çarmıklı tarafından karşılanmıştır.

10 Aralık 2015 / Perşembe günü Acıbadem Hastanesi ile işbirliği yapılarak “Alzheimer ve Hasta Yakını Olmak” konulu konferans düzenlenmiştir.

15 Aralık 2015 / Sanatçı Yakup Cem’in özel sergi açılışı ve kokteyli düzenlenmiştir.

17 Aralık 2015 / Çocuk Gelinler yararına Meyra Otel’de bir çay partisi düzenlenmiştir.

Gençlerin eğitimine ve sağlığına katkıda bulunmak amacıyla Derneğimizce,"Temizlik ve Sağlık Eğitimi" kampanyası başlatılmış ve pilot okul olarak,genellikle  gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü Altındağ Peyamitepe İlköğretim Okulu seçilmiştir.

18 April 2019  / Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Sefiresi sayın Zümrüt İbrahim'in ev sahipliğinde Azerbaycan tanıtım çayı düzenlenmiştir.

 

Büyükelçiliğin çok güzel organize ettiği ve Azerbaycan müziğiyle canlanan bu toplantı üyelerimizin geniş bir katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

15 Şubat 2019  / Branch düzenlenmiştir.

1 Şubat 2019  / Prof. Dr. Tansu ARASIL tarafından “Yaşlanmak Ama İhtiyarlamamak” konulu bir konferans düzenlenmiştir.

18 Ocak 2019  / Prof Dr. Aziz EKŞİ tarafından “Gıda Güvencesi ve Güncel Endişeler” konulu bir konferans düzenlenmiştir

28 Kasım 2018  / Prof. Dr. İlber ORTAYLI tarafından “1918 – 2018 Değişen Türkiye” konulu bir konferans düzenlenmiştir.

 

10 Kasım 2018  / Anteres Avm. Kırmızı Brasserie’de branch düzenlenmiştir.

12 Aralık 2018  / Best Otel’de yeni yıl yemeği düzenlenmiştir.

2 Kasım 2018  / Ankara’nın ilçesi Kızılcahamam’a gezi yapılmıştır

4 Mayıs 2018  / Derneğimizce Ankara’nın ilçesi Nallıhan’a bir gezi yapılmıştır.

20 Ocak 2016  / Çarşamba günü Acıbadem Hastanesi ile işbirliği yapılarak “Bel ve Boyun Sağlığı Hakkında Herşey” konulu bir konferans düzenlenmiştir.

Başlangıç tarihi : 1 Kasım 2016

Bitiş tarihi : 31 Kasım 2017


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz “ Dezavantajlı Grupların İstihdamı ( Başarılı Kadınlar Atölyesi Hayata Destek) projesi

 

Bu projede Yenimahalle Belediyesi ve Altındağ Belediyesi ile işbirliği yapılmış ve dezavantajlı 60 kadına kuyumculuk eğitimi verilerek sanat sahibi yapılmıştır. Bu kadınlarla eğitim bittikten sonra da ilgilenmeye devam edilmiş ve atölyeler sağlanarak ve malzeme yardımı yapılarak para kazanmalarına olanak sağlanmıştır.