Üyelik

Derneğin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyesi vardır. Medeni hakları kullanım ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş, kamu haklarından kısıtlanmamış, 2908 sayılı Dernekler Yasasının yasakladığı durumda olmayan herkes Derneğin asli üyesi olabilir. Derneğin partilerüstü politikasına uygun davranmak ve sadık kalmak koşuluyla herhangi bir siyasi partiye olanlar da derneğe üye kabul edilebilirler.

 

Üyelik, bir üyenin tavsiyesi ve bir yönetim kurulu üyesinin önerisini içeren belgeyle yapılan başvuru üzerine yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Üyeliği herhangi bir nedenle reddedilen adayların yeniden başvuruları dikkate alınmaz.

 

Yönetim Kurulunca uygun görülen kişiler Derneğe fahri üye olarak kaydedilebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İsterlerse aidat ve bağış ödeyebilirler. Türkiye’de görev yapan diplomatlar ve diplomat eşleri Derneğin fahri üyesi sayılırlar.

 

Derneğe üye olmadıkları halde Derneğin amaçları doğrultusunda, emek ve düşünceleri ile önemli çalışmalar yapanlar özellikle maddi ve manevi katkıda bulunanlara onursal üyeli verilebilir.

 

Dernekte en az 5 yıl Başkanlık yapmış ve ayrılmış kişilere de onursal üyelik verilebilir. Bu üyelikler yönetim kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile kesinleşir.

 

Derneğe erkek üye de kaydedilebilir ancak derneğin erkek üye sayısı kadın üye sayısının onda birini geçemez. Erkek üyeler yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile genel kurul divan başkanlığına seçilemezler.

 

Üye Aidatı

 

Asli üyeler derneğe girişlerinde bir defaya mahsus olmak üzere 100 TL’den az olmamak kaydıyla giriş aidatı öderler. Ayrıca her üye 100 TL yıllık üye aidatı öder.

 

Sümer-2 Sok. No: 27 06420 Kızılay Çankaya/Ankara - Tel: 0312 448 25 12 Faks: 0312 436 09 76