Hakkımızda

Atatürk’ün kadınlarımıza sağladığı hakları korumak, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak,

 

Ülkemizin sosyo-ekonomik yapısı içinde kadınlarımıza fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için faaliyet göstermek,

 

Yaşlılara, kimsesizlere, hastalara ve ihtiyaç sahibi kişilere gerekli yardımı yapmak, bu konuda eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları düzenlemek,

 

Dünya kadınları ile ilgili yasal gelişmeler ve yenilikleri yakından izlemek ve Türk kadınlarını bu gelişmeler hakkında bilgilendirmek. Ayrıca hükümetin yetkili organlarınca kabul edilerek imzalanan uluslararası kadın hakları hükümlerinin yerine getirilmesi konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

Ülkemizin tanıtımıyla ilgili olarak;

 

Ülkemizde görev yapan büyükelçilik mensuplarını fahri üye olarak kabul ederek, onlarla yakın temaslar kurmak,

 

Gerekli yasal işlemleri yerine getirmek kaydıyla, yurt dışında aynı amaca yönelik çalışmalar yapan gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

Ülkemizde resmi ziyarette bulunan üst düzey yabancı konuklarımızın ağırlanmasında görev almak için girişimlerde bulunmak,

 

Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerimizin, gelenek ve göreneklerimizin tanıtılması için çeşitli etkin programlar düzenlemek,

 

Gençlerimizin her türlü zararlı alışkanlık ve eğilimlerden korunması için eğitici programlar düzenlemek, onların burs, giysi, barınak vb. çeşitli maddi ihtiyaçlarını karşılamak,

 

Kırsal alanlarda ve gecekondularda yaşayan kadınlarımızın her türlü eğitimi ve ekonomik durumlarının düzeltilmesi için beceri kursları düzenlemek ve yeterlilik gösterenlere başarı belgesi vermek, ayrıca tavukçuluk, arıcılık, ipek böcekçiliği, seracılık, çiçekçilik vb. tarımsal konularda çeşitli projeler düzenlemek ve bu projelerin ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarınca desteklenmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

 

Kadınlarımızı ana-çocuk sağlığı konusunda bilinçlendirip, kadın-çocuk sağlığı ve aile planlaması ve diğer konularda eğitim ve sağlık hizmetleri vermek,

 

Özürlü gençlerin topluma uyumu ve eğitimi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

 

Ödüller

TBMM ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ

Topluma yaptığı etkin hizmetler ve özellikle ülkenin tanıtımında üstlendiği önemli rol nedeniyle, Derneğimiz; 13 Temmuz 2009 tarihinde, TBMM Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldü.

 

DÜNYA SİVİL TOPLUM ÖDÜLÜ

Yaptığımız Sosyal Sorumluluk çalışmaları sonucunda, Derneğimiz; 5 Aralık 2012 tarihinde, Ankara Sivil Toplum Platformu tarafından, “Dünya Sivil Toplum” ödülüne layık görüldü.

 

 

Sümer-2 Sok. No: 27 06420 Kızılay Çankaya/Ankara - Tel: 0312 448 25 12 Faks: 0312 436 09 76