SAGEP / Sağlıklı Gençler, Sağlıklı Toplum Projesi

8 Şubat 2006 - 8 Şubat 2007 tarihleri arasında Keçiören ilçesinde uygulanan Üreme Sağlığı Projesi kapsamında 320 kadın, 320 erkek eğitilmiştir. Akran ve akraba iletişimi ile toplam 2500 kişiye ulaşılmıştır. Proje koordinatörü Prof. Dr. Günal Akbay’ın yönetiminde Keçiören ilçesinde, Kutludüğün beldesinde lise öğrencilerine üreme sağlığı konusunda jinekolog, ürolog, psikolog uzmanlar eğitim vermişler ve özellikle interaktif metotla olumlu sonuçlar alınmıştır. Hazırlanan bilgilendirme broşürleri de gençlere dağıtılmıştır.

Sümer-2 Sok. No: 27 06420 Kızılay Çankaya/Ankara - Tel: 0312 448 25 12 Faks: 0312 436 09 76