EİEEP / Engellilere İş Edindirme ve Eğitim Projesi

Engelliler gibi işsiz ve dezavantajlı grupların istihdamlarının kolaylaştırılabilmesi için iş ve meslek edindirmek üzere beceri kazandırılması, sosyal ve psiko-sosyal sorunlarının iyileştirilmesine katkı sağlanması, engelliler iş ve meslek edindirme eğitim merkezi kurulması ve işletilmesi yoluyla 15-39 yaş arası bedensel ve zihinsel engellilere Dr. Cahit Pekyardımcı’nın proje koordinatörlüğünde eğitimler verilmiştir. Engellilere çeşitli beceriler kazandırarak istihdam fırsatlarının arttırılması ve istihdam edilmelerinin sağlanması gibi amaçlara yönelik olarak planlanan bu proje bir yıl sürmüş ve bu yolla 120 engelli bireye hizmet verilmiştir.

Hirfanlı Sok. 17/3 06700 Gaziosmanpaşa/Ankara-Tel: 0312 448 25 12 Faks: 0312 436 09 76