ADI.RİZ.ELA Kadınlar Güçbirliği

2012-2013 tarihlerinde; Adıyaman (AİKAD), Rize (Fındıklı Yardımsevenler Derneği) ve Elazığ Kadın Dernekleri (ELİKAD) ile ortaklaşa çalışmalar yürütülmüş olup, toplam 780 kadına “Kadın Hakları ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” için eğitim toplantıları düzenlenmiştir. Proje koordinatörlüğünü Zeynep Tuncay ve Azize Daşer yürütmüş olup Av. Huriye Karabacak Danacı tarafından her ilde ikişer kez olmak üzere konferanslar verilmiştir.

AB hibe projeleri kapsamında Merkezi Finans ve İhale Kurumu’nca açılan; ''Türkiye'nin gelişmekte olan bölgelerinde (Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu) Kadınların ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi" konusunda yapılan konferanslar, düzenlenen kermesler ve konserler ile hedef kitle kadınlara ulaşılmış, broşürler dağıtılmıştır.

Sonuç olarak; Adıyaman, Rize ve Elazığ illerinde faal olan üç dernekle koordinasyon sağlanmış bu bölgelerde hedef kitle olarak belirlenen kadınlar güçlendirilmiş, diyalog ve iletişim ağları oluşturarak, insan hakları konusunda bilinçlendirilerek STK’ların gelişimine katkıda bulunulmuştur.

Sümer-2 Sok. No: 27 06420 Kızılay Çankaya/Ankara - Tel: 0312 448 25 12 Faks: 0312 436 09 76